Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Δυξεσλία...


Dixeslia
ΑΟΠ ττε πο διγανώσανε τ δυξεσλία μου, ο γνοες μου μ στλειαν σ μία θεπεύρατρια πο νεαι λύπο ρφομη. Νεαι δύο χρόανι πο νάκω θεπαρεία, λλ κείνη κόμα δν ξέρει τι χω πι θεραπευτε.


Manuel Espada

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου