Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΑΝΤΑ...

Από το Αναγνωστικόν Ε' Δημοτικου 1941

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα

«Άης Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία
 βαστάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι
– Βασίλη μ’ πούθε έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις;
 -Από τη μάνα μ’ έρχουμε και στο σχολειό πηγαίνω
 πάω να μάθω γράμματα, να πω την αλφαβήτα…»

ΣΧΟΛΙΟΝ…

«Το άσμα τούτο μας φαίνεται θαυμάσιον εν τη αφελεία αυτού. Η έμφυτος φιλομάθεια του Ελληνικού Εθνους, εν μέσω τοσούτων διωγμών και θλίψεων επιζήσασα, μετεχειρίσθη την επί παιδείαν φήμην του ελληνικωτάτου Αγίου, ως προτροπήν προς τους νέους προς την σπουδήν και μάθησιν ούτω δε και μετά πολλούς αιώνας, ο μέγας της Καισαρείας φωστήρ, παρίσταται οιονεί συγγράφων δευτέραν προς νέους παραίνεσιν».

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

 (Απαντα, τομ. Ε’ εκδ. Γιοβάνης, σελ. 330).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου