Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Πίσωθέ της... Gerrit Bekker

Pablo Picasso


Μετ: Γεωργία Ταρσούλη
Νέα Εστία, τχ 1390

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου