Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Η αμυγδαλιά... Κώστας Μόντης

Vincent van Gogh

«Κάθ’ν στιγμv μες συζητμε κόμα
μυγδαλι ναψε δη ντόμπρα τ κεράκια της
κι νήρτησε σ κoιν θέα τς πρoθέσεις της.
ναί, τoυλάχιστo o πoιητς
ς μν τ λέμε "τρελλή"
πoύ πρε τν πόφαση,
τoυλάχιστo o πoιητς ς μν τ λέμε "τρελλή"
πoύ πωμίσθηκε τς εθύνες της,
πoυ διεκινδύνευσε τ νoημoσύνη της
στ μματα τν δειλν,
πo διεκινδύνευσε τ νoημoσύνη της
στ μματα τν νίδεων,
στ μματα τv θερκoκηπίων.»
Κώστας Μόντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου