Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Νάρθης... Ρένος

David Wright

… Νάρθς μι ρα πρόσμενη…
Νάναι νύχτα
- πιό μαύρη νύχτα νάναι·
νάναι σιωπή,
νάν’ πιό μαύρη, πιό βαρειά σιωπή,
κι μως νάρθς!
Μι ρα πίθανη,
πο ποκλείεται θες νθρωπος νάρθ σ’ μένα
- κι μως   σ ύ  νάρθς!..
Α τ ό  εσαι σ - πς μπορες ν λείπς;..
Νάρθς τώρα!
Νά,  τ ώ ρ α,  μπορες;
Μπορες  τ ώ ρ α  νάρθς;.. –
- Δέν πάρχει θεός!
Μάταια βροντάω.
Δέν πάρχει, δέν πάρχει «τώρα»
- δέν ρχεσαι!
σο κι ν κετέψω, κι ν προσευχηθ
- δέν κος, δέν ρχεσαι!..
Οτε τώρα, οτε τώρα,
οτε τώρα, οτε τώρα,
οτε τώρα, οτε τ ώ ρ α
- δ έ ν ρ χ ε σ α ι!..
Ρένος Αποστολίδης, Ουλάν Μπατόρ, σελ.287

Πηγή: facebook Ρένος ΑποστολίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου