Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

I stepped from plank to plank... Emily Dickinson

Eric Benier-Burckel

I stepped from plank to plank
So slow and cautiously
The stars about my head I felt,
About my feet the sea.

I knew not but the next
Would be my final inch--
This gave me that precarious gait
Some call experience. 

Emily Dickinson.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου