Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Θυμοφθόροι της Ελλάδος... Νίκος Κόρφης

Έκτωρ

Χαμαιλέων: ερπετόν, έχον την ιδιότητα να συστέλλη
τον όγκον αυτού και να μεταβάλλη τον χρωματισμόν του.

Περί χαμαιλεόντων - εξαιρουμένου του γράφοντος
λόγω παράξενων τάσεων
εις την εφαρμογήν του συστήματος.
Ημερήσιος θρίαμβος της χαμέρπειας.
Ημιαμόρφωτοι και καλλιτεχνίζοντες.
Με πυρακτωμένον χαμαιλεοντισμόν
καθημερινόν και επιμόνου χρήσεως.
Μετατρεπόμενοι αυτομάτως εις λέοντας
(Είναι αδύνατον να σε δαγκάσει
νεαρός και απαιδευτος κροταλίας)
Με αστραπιαίαν αλλαγήν χρωμάτων
(Ταχύτης σπανία ακόμα και δια
πραγματικούς χαμαιλέοντας)
Ενώ η θέση τους θα έπρεπε να ορίζεται
                                           και να διέπεται
από κανόνες κωφαλάλων και αομάτων,
αυτοί επιδίδονται με γαυρομανίαν
εις την αισθητικήν (εκ των αισθάνομαι, αίσθησις κλπ)

Νίκος Κόρφης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου