Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Επιλογή... Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος

Francisco José de Goya: Ο μεγάλος τράγος

πιλογή
Ὅταν  ἕ ν α ς  ὁρίζει μ’ ἀπόλυτο τρόπο τὶς μοῖρες ἑνὸς κράτος, τὸ πολίτευμα λέγεται ἀπολυταρχία.
Ὅταν λίγοι κυβερνᾶν κάποιον τόπο, διέπει τὸ κράτος πνεῦμα ὀλιγαρχικό.
Ὅταν ὁ συσχετισμὸς δυνάμεων ἀντανακλᾷ τὴ βούληση τοῦ εὐρύτερου δυνατοῦ σχηματισμοῦ ἐντὸς τῆς κοινωνίας, τοῦ δήμου, ἡ πολιτεία διοικεῖται δημοκρατικά.
Ὅταν μιὰ μάζα ἀμόρφωτη καὶ χειραγωγούμενη δίνει ἄλλοθι στὶς κινήσεις ἄλλων, ἡ κατάσταση ὀχλοκρατεῖται.
Καθένας νὰ διαλέξῃ τί ἀπ’ ὅλα τὰ παραπάνω —ἢ καὶ κανένα τους— συμβαίνει στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα.
Ὕστερα ἂς ἀναμετρηθῇ μὲ τὸν καθρέφτη του γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τῆς ἀπάντησής του.
Θεοδόσης γγ. Παπαδημητρόπουλος
Πηγή: Διέλευση
http://dieleusi.map-in-box.gr


Του ιδίου…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου