Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Καλώς έρχεσθε και πάλιν... Γ. Σουρής
Με την ορκωμοσία των βουλευτών που εκλέχθηκαν στις 25 Ιανουαρίου ξεκίνησε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η νέα κοινοβουλευτική περίοδος. 5/2/15, in.gr

ΣΧΟΛΙΟΝ…

Καλώς έρχεσθε και πάλιν, Αντιπρόσωποι τού κράτους,
φορτωμένοι με μελετάς και με νόμους σοφωτάτους.
Καλώς έρχεσθε και πάλιν, εκλεκτοί μας συμπολίται,
σεις πού Σύνταγμα και έθνος πάντοτε πιστώς φρουρείτε.
Καλώς έρχεσθε, πατέρες, πού ό κόσμος σας προσμένει,
και με ανοικτάς αγκάλας ή Βουλή διορθωμένη.
Άλλα πριν γενήτε μέλη και της νέας περιόδου,
πριν τας δύο χιλιάδας εκπορθήσετ’ έξ εφόδου,
πριν ο λόγος σας νευρώδης εις το βήμα αντηχήσει,
ή κι ο βούνευρος ακόμη, ως και άλλοτε, λαλήσει,
πριν αρχίσετε εκ νέου τας φαιδράς ταυρομαχίας,
δεν μας λέγετε τι κάμνουν κάτω εις τας ’Επαρχίας;
Είναι αληθές τον τόπον πώς κρατεί αχρηματία:
Κι αν τωόντι υποφέρει ποια τάχα ή αιτία;
Είναι αληθές στους φόρους ό λαός πώς δεν αντέχει,
και εις έκρυθμα εκ τούτου διαβήματα προστρέχει;
Εσπουδάσατε τους λόγους ώς καλοί εντολοδόχοι,
ή θα αρκεσθήτε μόνον εις το ν α ί και εις το ό χ ι;
[…]

Γεώργιος Σουρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου