Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Τὸ chat...

Κ. Παρθένης


«ΤΑ ’ΒΓΑΛΕΣ λα πιτέλους;» ρώτησε τν γνωστη στ chat. «χω μείνει μ τ καλσόν» πληκτρολόγησε κείνη, ξαναμμένη.
«Βγάλτο, γρήγορα» τν πρόσταξε, τονίζοντας τν παίτησή του μ να χτύπημα στ τραπέζι, λς κα ταν τ θαυμαστικ στ τέλος μις φράσης.
«Σόρυ, κάτι κουσα, πρέπει ν εναι πόρτα το γραφείου του, γειά.»
«Μν μ’ φήνεις στ μέση» κέτευσε κενος.
γυναίκα παράτησε μέσως τ chat. ντρας κλεισε τν πολογιστή του κα βγκε τσαντισμένος, στόσο μπκε στ πνοδωμάτιο στς μύτες γι ν μν ξυπνήσει τ γυναίκα του. Κάτω π τ σεντόνια, τ μυδρ φς μις θόνης φώτιζε τος σαγρ τοίχους.


Manuel Espada

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου