Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Οἱ τοκογλύφοι καραδοκοῦν...Ἑλένη ΔιαμαντοπούλουΕΙΔΗΣΙΣ...

Για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, θα υπολογίζεται επ' αυτού πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο δύο ετών ανέρχεται στο 30% του φόρου. Τα πρόστιμα αυτά μάλιστα θα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης! protothema.gr 29/12/13

ΣΧΟΛΙΟΝ…

Οἱ τοκογλύφοι καραδοκοῦν
μέσα ἀπὸ τὶς ρωγμές.
Ὀσφραινόμενοι
τὸ κενὸ ποὺ χάσκει ἀνυπεράσπιστο


λένη Διαμαντοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου