Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Εὐφραίνεσθε δίκαιοι...

ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
Εφραίνεσθε δίκαιοι,
ορανο γαλλισθε,
σκιρτήσατε τ ρη,
Χριστο γεννηθέντος.
Παρθένος καθέζεται
τ Χερουβμ μιμουμένη,
βαστάζουσα ν κόλποις
Θεν Λόγον σαρκωθέντα.
Ποιμένες τν τεχθέντα δοξάζουσι,
Μάγοι τ Δεσπτ δρα προσφέρουσιν,
γγελοι νυμνοντες λέγουσιν,
κατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.


γιος νδρέας Κρήτης, 7ος-8ος α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου