Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Αγοραία χυδαιότητα... Κ. Μάστρακας

Ιακωβίδης
Ψηφάρπαστοι, νιστόρητοι καισαρίσκοι μις ετελος κα κατ’ νομα μόνο «δημοκρατίας» τν δυνάμεων τν μέσων, τν κεφαλαιϊκν συσσωρεύσεων, τς τηλεοπτικς κυρίως ναγνωρισιμότητας, «γονται», στ Μεσαίωνα μις θνικς φεουδαρχίας στν Ερώπη. Κ’ πιχειρον, στ νομα τς, πάντα νίερης, γορς, μ γοραία κριβς χυδαιότητα, ν κατεδαφίσουν συνείδητα ,τι ξυδερκες, πρωτοπόροι κα ρηξικέλευθοι Ερωπαοι νδρες τ δεκαετία το ’50, μέσως μετ τν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, μ προσωπικος κόπους, κινδύνους, λπίδες κα δημιουργικ πάθος θεμελίωσαν.
Θ σαρωθον συντομώτατα π’ τν τεχνολογία (πο προσπαθον κι ατν ν κμεταλλευθον), ς πολύτως χρηστοι κ’ πιζήμιοι! Πολ πι σύντομα π’ τος«προκατόχους» των, πο ξαφάνισε λοκληρωτικ βιομηχανία τ 19οαἰῶνα. λλ’ ς τότε τι κάνουμ’ μες, ο Ερωπαοι; Πς δρομε κα πς ντιδρομε σ’ ,τι πράττουν κενοι, κ’ χει μεση -καταλυτικ συνέπεια, χι μόνο στν καθημερινότητά μας, λλ’ εδικώτερα στ ζωή μας, στ βίο μας κα στ βιός μας;..
πόδοτε τ τν καισαρίσκων τος καισαρίσκοις κα τ τν πολιτν τος πολίταις!.. κολουθήστε πιστά, κάθε γραφειοκρατική τους νοησία! Φτιάξτε νέες ταυτότητες κα πι νέες.Διαβατήρια νέα κα νεώτερα, φωτογραφηθτε ψηφιακά, πολύτως νφάς, χωρς κφραση καμμία, χωρς μουστάκια, γένεια γυαλιά, μ βαφα μαλλι κα συγκεκριμένο χτένισμα ποδν καλύπτει μερος το προσώπου σας, ζητήστε νέα δεια δήγησης ερωπαϊκή, μ τσίπ, ποκτήστε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜ νέργου, παγγελματία, σφαλισμένου, συνταξιοδοτουμένου, ποδεχθτε κα πακούστε σ κάθε κοινοτικ δηγία, κάθε συνθήκη, ποιασδήποτε νομασίας πόλεως στν ποία πεγράφη. Κα γνωρίζετε βαθύτατα τι, πως λέει τ λαφρ τραγουδάκι, σ στίχους Δημήτρη ατρόπουλου, κάπου ὑπάρχει λάθος! Κάπου τὴν ἔχουνεπατήσει ὅλοι αὐτοί!..
Δν τ κατέδειξαν, λλωστε, Γερμανός, νομίζω, πο πρ δεκαετιν εχε προσγειωθ μ τ εροπλανάκι του στ Κόκκινη Πλατεα τς Μόσχας, διασχίζοντας μίλια κα μίλια χωρςν γίν ντιληπτς π τ τερατώδη συστήματα σφαλείας το τάχα σιδηρο Παραπετάσματος τςπάλαι ποτ Σοβιετίας; κατάρρευση τν δίδυμων πύργων κα το μερικανικο Πενταγώνου; πρόσφατη ναχώρηση π τ εροδρόμιο το Λονδίνου τν λυ-μπιακν γώνων κα τ εροπορικ ταξίδι το δεκάχρονου γγλου μπόμπιρα, πο μέχρι ν τν ντοπίσουν εχεφθάσει στ Ρώμη; Τ μειράκια, ο παγκόσμιοι χάκερς, πο εσδύουν συχνά-πυκν κα ναστατώνουν πουργεα περδυνάμεων, περτράπεζες κα στρατιωτικος κώδικες ψίστης,τάχα, σφαλείας;
Μπορομε ν’ γνοήσουμε τν ψευδεπίγραφη «πραγματικότητά» τους, ναγνωρίζοντες τν λήθεια, πο πιμελς πικαλύπτουν. Εμαστε Ερωπαοι πιτέλους! χι λληνες,σπανοί, ταλοί, Γάλλοι, Πορτογάλοι, γγλοι, Γερμανοί, λλ’ Ερωπαοι λληνες, Ερωπαοι σπανοί, Ερωπαοι Πορτογάλοι, Ερωπαοι  ,τι θέλουμε -χι ,τι θέλουν ο θνικο τοπάρχες-φεουδάρχες!
Ναί, σκέπτονται πολλοί, λλ μ τς διαφορετικς γλσσες, τν στορία τν λαν, τ συγκεκριμένα νόματα κα τ πολεμικά, αματηρ γεγονότα, τ θρησκευτικ δόγματα, ποδιάφοροι ναλυτές σκαλίζουν σοβαροφανς κα διαίτερα πόπτως, τελευταα, τί ραγε θ γίν; Πς Ερωπαος πολίτης θ μάθ ν εναι πρτα κα κύρια Ερωπαος κ’ πειτα ,τιδήποτε λλο;
Δν χρειάζεται ν μάθ τίποτε, πέραν τν ερωπαϊκν γλωσσν, πο οτως λλως μάθαινε κα λο κα περισσότερο μαθαίνει. Δν εναι ναγκαία πεμπόληση, λήθη, καμμις στορίας, κανενς προσώπου αματηρο γεγονότος -δίως ατο!.. Κανένας ντιεθνικισμς δν ποτελε προϋπόθεση τς πραγματικότητας. πως τίποτα δν μποδίζει τν Κρητικό, ν νιώθ πρτα λληνας κα νάχ λώβητη τν διαίτερη γλωσσική του κφραση,τ θη, τν διαίτερη στορία κα τς συνήθειές του, λληνας μαζί μ τν πειρώτη, τν Θεσσαλό, τν Κύπριο κόμα κα τν Πόντιο, πως τίποτα δν μποδίζει τν παρχιώτη Γερμανό, Γάλλο, σπανό, γγλο ν νιώθ τέτοιος χωρς ν’ πεμπολ τ δικά του διαίτερα τσι κι Ερωπαος δν παιτεται ν’ παρνηθ τίποτε πολύτως, κτς τς χθαμαλώτατης, θνοδιασπασμένης κα συμφεροντολογικ θνοδιασπαστικς γεσίας του!
Δν εμαστε ταροι οτε συνεταροι, εμαστε Ερωπαοι!
Ο γεμονίσκοι ατο τςσυμφορς μπορε ν ασθάνωνται κα ν ναβρύνωνται μόλογοι μ τος συνόμοιους τουςμεταξύ τους, στ’ τέλειωτα κριβοπληρωμένα διαβούλια κα ταξίδια τους, διαχειριζόμενοι τν λο κα περισσότερο νόματι μόνον, ποια ξουσία τους καθ’ μν.
Δν εμαστε μόλογοι ...λαοί! Εμαστε Ερωπαϊκς Λαός, πο θ’ πελευθερωθ σύντομα π’ τς πολυδάπανες φενάκες. Θεωρντας τους π τώρα τελειωμένους, πως τελειωμένοι σαν ο γεμονίσκοι κα τοπάρχες, μετ τν κυριαρχία τς Ρωμαϊκς Ατοκρατορίας κα τςΒυζαντινς συνέχειάς της.
λλ κα τ πόπτως ναρριπιζόμενα «ασθήματα οκονομικς κόπωσης» τν δθεν πλουσίων βορείων λαν εναι σοβαρά; Τί θ λέγαμε ν ξαφνικ ο Μεσσήνιοι δήλωναν τι δν μπορον ν πληρώνουν τ λλείμματα τν ...Κυθήρων, ο Θεσσαλο τ Σκόπελο, ο ττικοβοιωτο τ Φολέγανδρο κα τν νάφη, ο Κρτες τ Γαδο, ο Ροδίτες τ Καστελόρριζο; ν ο ριθμο εναι νίσχυροι ν δώσουν τ γελοία διάσταση, δν βλάπτει μι κατάνοητικ ναγωγή.
Κα ντίστοιχα: Τί θ π «δν πληρώνουμε τ χρέη μας»; τσι θ μποροσαν κάλλιστα ν μ πληρώνουν τίποτα ο πειρτες, ο Ερυτνες, ο ρκάδες, ο Μανιάτες, φο πάρχουν πτανήσιοι, Μεσσήνιοι, Θεσσαλοί, ττικοβοιωτοί!
Κα εναι μάταιη κι διέξοδη συζήτηση ν κότα κανε τ’ βγ τ βγ τν κότα! Δημιουργικ κα ναγεννητικ εναι λλη σκέψη. Πο ναδεικνύει τν ντως πραγματικότητα κα τ φέρνει στν πιφάνεια.πως δν εναι «γεγονός» Βοιωτία, Κοζάνη, ργολίδα λλ λλάδα, λλο τόσο κα περισσότερο δν πάρχει πρόβλημα Πορτογαλίας, σπανίας, λλάδας, ταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας λλ Ερώπης.
Ερωπαϊκς Λας τ ντιλαμβάνεται πλήρως. λύμη μως τν κρατικν συστημάτων, πο περιλαμβάνει τ κόμματα κι ποκόμματα, τς κυβερνήσεις, τος συνασπισμούς, τς ντιπολιτεύσεις, τος βουλευτές, τ λοφία κάθε χώρας, τος παντς εδους «ξιωματούχους», παρατρεχάμενους, «συμβούλους», γραμματες κα φαρισαίους, συντηρον μ καθημερινς «εδήσεις» το κενο κα το μηδενός τους τν κατάσταση ατή, πομυζντας τ αμα τς Ερωπαϊκς Κοινωνίας. «Συνέρχονται» σ συναντήσεις «κορυφς»! Εναιπράγματι κορυφή. χι το παγόβουνου λλ το κακοφορμισμένου κα μπύου σπυριο,πο κρατ τν Ερώπη κα τν Κόσμο στν ϋπνία, τν πυρετ κα τν δύνη τέσσερα, δη,χρόνια.
Δν πάρχει τάχα πλούσιος βορρς κα δθεν φτωχς νότος, μ ντικρουόμενα «λαϊκά» συμφέροντα, πως κανοναρχον «παντογνστες» οκονομολόγοι, πηρέτες συνειδητο συνείδητοι δημοσιογράφοι, πο θον κα σ πολιτικς συμμαχίες τν πλων ντέλει κα τς καταστροφς. Εναι ραγε φτωχ χώρα μ τ πλέον εκρατο κλμα, στ κέντρο το Κόσμου, τς πέροχες ρεμες κα πλούσιες θάλασσες, τν πρώτη θέση στν παγκόσμια ναυτιλία καί εναι πλούσια παγωμένη κι πομονωμένη στν κρη τς Γς, πόκρημνη Νορβηγία,π.χ., μ μόνο 2% καλλιεργήσιμο δαφος;
Θ πρέπει τ «θέματα» τς Ερώπης ν πληρώσουν. γόγγυστα κα λα νεξαιρέτως. Χρεωστοντες κα δανειστές. φο ξέθρεψαν ναν σύστολο καταναλωτισμ μι χυδαία νεξέλεγκτη γορά, ρθε ρα το λογαριασμο! πως κατέρρευσε ν μι νυκτ Σοβιετία γι τος «ντίστροφους» λόγους, θάταν σκόπιμο, μέσως, σ μι μέρα, ν ποβιβασθον συρρικνωνόμενοι σ θεματάρχες ο πρόεδροι, καγκελάριοι κα πρωθυπουργο τν ντιστοίχων θεμάτων, πρν φρικτ κι δυνηρ τος κβράσ στορία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ
Διορθώσεις
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Λαλε τ’ ρνίθι στν αλή…
Κάποιος νε τ τζάμι
κα λέει στ’ ρνίθι μη λαλς,
ργε ν ξημερώσ!..

Νκος Μπαζιάνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου