Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Ελλήνων γλώττη...

picasso


«Εἰ οἱ θεοὶ διαλέγονται, τῇ τῶν Ἑλλήνων γλώττῃ χρῶνται.» 

κικέρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου