Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Απλοί υπάλληλοι...Ρο’ί’δης Εμμαν.

Είδηση


Ο γενικός γραμματέας δημοσίων  εσόδων,, Χ.Θεοχάρης, παραδέχτηκε ότι  η τρόικα αποφασίζει για την παράταση ή όχι των φορολογικών δηλώσεων. "Εγώ κάνω μόνο εισηγήσεις" τόνισε. Newmoney   22/07/2013 

ΣΧΟΛΙΟΝ

Η θέσις των παρ’ ημίν πολιτευομένων πολύ ομοιάζει την των αυτοκρατόρων της Βυζαντινής Ρώμης, οίτινες προς κατάληψιν του θρόνου συνεμάχουν μετά Φράγκων, Τούρκων και Βουλγάρων, εις ους αυτοί τε και οι υπήκοοι αυτών επλήρωνον έπειτα λύτρα.
Ρο’ί’δης Εμμαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου